ข้อตกลงและเงื่อนไข


I.1 ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะสมัครทุนการศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัยของจีนผ่าน CASA หากคุณเลือกที่จะสมัครผ่านตัวแทนที่ใช้ทุนการศึกษาให้กับคุณทาง CASA เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าเสียหายหรือประเด็นทางกฎหมายใด ๆ สิ่งที่คุณจ่ายให้ CASA คือบริการที่เรามีให้ การจ่ายเงินค่าบริการหมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายการคืนเงินของเรา

I.2- ก่อนชำระค่าธรรมเนียมให้ CASA นักเรียนควรตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียมของหน่วยงานอย่างละเอียด

I.3-ข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนและเอกสารการสมัครต้องเป็นเอกสารจริงและถูกต้องตามกฎหมาย

I.4 ผู้สมัครที่มีรูปแบบของความช่วยเหลือทางการเงินเช่นทุนการศึกษารัฐบาลจีนไม่สามารถยื่นขอทุนการศึกษาซ้ำ ๆ ได้ คุณควรจะตระหนักถึงสิ่งนี้ก่อนที่จะใช้บริการของเรา

I.5แม้ว่าคุณจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับทุนการศึกษาโดยใช้บริการของเรา CASA ไม่สามารถรับประกันอัตราความสำเร็จ 100% สำหรับการสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

I.6 ผู้สมัครควรตรวจสอบอีเมล์เป็นประจำในกรณีที่มีข้อมูลขาดหายไปเมื่อลงทะเบียนกับเรา ผู้สมัครที่ไม่สามารถตรวจสอบอีเมล์เป็นประจำได้จะต้องมีความไม่สะดวกตามมาด้วย

I.7 ผู้สมัครจำเป็นต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนวันหมดเวลาของทุนการศึกษาที่สมัครเรียน นักเรียนที่ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลก่อนวันครบกำหนดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

II.1 ผู้สมัครมีสิทธิเลือกมหาวิทยาลัยและโปรแกรมการรับเข้าเรียน

II.2 ผู้สมัครมีสิทธิเลือกประเภททุนการศึกษาตามรายละเอียดของทุนการศึกษา

II.3- ผู้สมัครมีสิทธิที่จะทราบข้อมูลใดๆ รวมถึงรายละเอียดของทุนการศึกษาก่อนที่จะสมัครและระหว่างกระบวนการ

II.4 ผู้สมัครมีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืนหาก หลังจากให้เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด แล้วเราจะยกเลิกคำร้องขอทุนการศึกษาขอบคุณทั้งหมด

III.1 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนการสมัคร

III.2 CASA มีสิทธิเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือบริการของหน่วยงานได้ตลอดเวลาตามโปรแกรมที่ต่างๆ แต่เมื่อนักเรียนจ่ายเงินและเริ่มสมัครแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

III.3- ผู้สมัครที่เลือกทุนการศึกษาของ CASA ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินคืนหากใบสมัครล้มเหลวดังที่ระบุไว้ใน II- สิทธิของผู้สมัคร

III.4-ในกรณีที่คุณชำระค่ามัดจำและยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะ ขั้นตอนของคุณเราสามารถหยุดและหยุดกระบวนการชั่วคราวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปเพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจ หลังจากเวลานั้นถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเราจะพิจารณาว่าผู้สมัครได้ยกเลิก ดังนั้นการคืนเงินจึงเป็นไปไม่ได้

III.5 - Conditons For Refund
A - If you meet the following conditions, CASA will refund 70% of your agency’s deposit. For scholarship applicants only
 1. Because of the internal causes, the program you applied cannot be started in the semester intake
 2. Because of the adjustments to admission information, your application cannot be processed or accepted.
 3. Because of university’s selection procedure, your application cannot be processed or accepted
B - In the following conditions, CASA will not refund your payment
 1. Your application was accepted by the university.
 2. Your application was canceled by yourself due to personal reasons
 3. Your application was not processed or accepted because you were intending to undertake illegal activities while in China
 4. Your application was not processed or accepted due to your application documents containing false information
 5. Your application was not processed or accepted due to your application documents being incomplete
 6. The university refuses to accept your application due to your visa issue, residence permit issue, Stay permit issue.
 7. The university refuses to receive you due to your visa issue, residence permit issue, Stay permit issue
 8. Your application does not meet the aforementioned refund conditions.

IV.1- เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเราเมื่อคุณลงทะเบียนและกรอกใบสมัครออนไลน์ของเรา นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของเราในการให้บริการประมวลผลธุรกรรมผ่านเว็บและอีเมล์ เราได้รับข้อมูลนี้ผ่านทางอีเมล์สำหรับลูกค้าของเรา

IV.2- เมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าเรารวมรวบเพื่อเป็นประโยชต์ต่อลูกค้าเอง นโยบายส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าและไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเราเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำธุรกรรมที่คุณร้องขอเพื่อจัดการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และบริการของเราและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้

IV.3- เราไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไปยังลูกค้ารายนั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับส่วนที่สามอื่นนอกเหนือจากเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ จำกัด ไว้ในนโยบายนี้