จากมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาที่สำคัญ

ค้นหาจากจังหวัด

ค้นหาจากเมือง


ทวีป ประเทศ โลโก้มหาวิทยาลัย เมือง / จังหวัด มหาวิทยาลัย คณะเด่น Likes
South America venezuela Lara /Oeste Universidad de San diego Business administration อ่านเพิ่ม! | 1
Asia China Wenzhou/Zhejiang Wenzhou University Law (International Economic Law), Business Administration, International Economics and Trade, Pอ่านเพิ่ม! | 7
Asia China Jinan/Shandong Shandong Jianzhu University Financial Management, Electronic Commerce, Business Administration, Accounting, Marketingอ่านเพิ่ม! | 2
Asia China Zhengzhou/Henan Zhengzhou University of Light Industry Chinese Language, Logistic Management, International Economics and Trade, Economics, Informatioอ่านเพิ่ม! | 2
Asia China Qingdao/Shandong Ocean University of China Electronic Information Science and Technology, Electronic Information Engineering, Communicatioอ่านเพิ่ม! | 2
Asia China Hangzhou/Zhejiang Zhejiang A & F University Food Quality and Safety, Horticulture, Horticulture(Ornamental Horticulture), Food Science and อ่านเพิ่ม! | 1
Asia China Changchun/Jilin Changchun University of Technology Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Industrial Design, Metallic Materials Engอ่านเพิ่ม! | 3
Asia China Beijing/Beijing Beijing Chinese Language and Culture College Chinese Language and Culture, Business Chinese, Traditional Chinese Medecine, Architecture, Watอ่านเพิ่ม! | 1
Asia China Beijing/Beijing Beijing Foreign Studies University Management (International Business), Management (International Finance), Management (Internatioอ่านเพิ่ม! | 1
Asia China Nanchang/Jiangxi East China Jiaotong University Civil Engineering, Transportation Engineering, Electrical Engineering and Automationอ่านเพิ่ม! | 1
Asia China Xinzheng/Henan SIAS University Organizational Leadership, Information, Networking, and Telecommunication, Management, The Chinอ่านเพิ่ม! | 1
Asia China Chongqing/Chongqing Chongqing Medical University MBBS, ...อ่านเพิ่ม! | 1