ทุนการศึกษาเรียนภาษา

ค้นหาจากจังหวัด

ค้นหาจากเมือง

กรองโดยการสอนภาษา


ทวีป ประเทศ มหาวิทยาลัย ภาษาที่ใช้สอน คณะ ประเภท ค่าเล่าเรียน วันที่เริ่ม: กำหนดเวลาในการสมัคร ข้อมูลเพิ่มเติม
Asia China Ocean University of China Chinese/English Chinese Language ดูเพิ่มเติม! Partial Scholarship RMB 4000 2020-03-04 2019-11-30
Asia China Beijing Chinese Language and Culture College Chinese/English Chinese Language ดูเพิ่มเติม! Partial Scholarship RMB 17200 2020-03-02 2019-11-30
Asia China SIAS University Chinese/English Chinese Language and Cultural ดูเพิ่มเติม! Partial Scholarship RMB 8600 2020-02-15 2019-11-30
Asia China Zhejiang A & F University Chinese/English Chinese Language ดูเพิ่มเติม! Partial Scholarship RMB 7200 2020-03-04 2019-12-01
Asia China Changchun University of Technology Chinese/English Chinese Language ดูเพิ่มเติม! Partial Scholarship RMB 5000 2020-03-02 2019-11-30
Asia China Zhejiang A & F University Chinese/English Chinese Language ดูเพิ่มเติม! Partial Scholarship RMB 7200 2020-03-04 2019-11-30