ประเภท ชั้น ประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม กำหนดเวลาในการสมัคร มหาวิทยาลัย คณะ ภาษาที่ใช้สอน วันที่เริ่ม: ทวีป
Full Scholarship plus Stipend Master Degree China 2020-04-30 University of Science and Technology Beijing Environmental Science and Engineering , Enterprise Management, Management Science a ดูเพิ่มเติม! English 2020-09-01 Asia
Full Scholarship plus Stipend Master Degree China 2020-04-30 University of Science and Technology Beijing Statistics, Physics, Instrument Science and Technology, Marxism Theory, Meta ดูเพิ่มเติม! Chinese 2020-09-01 Asia
Partial Scholarship Master Degree China 2020-04-30 Changchun University of Science and Technology Business Administration(MBA), Computer Technology ดูเพิ่มเติม! English 2020-09-28 Asia
Full Scholarship Doctoral Degree China 2020-04-30 University of Science and Technology Beijing Fluid Mechanics, Civil Engineering, Information and Telecommunication Engineering, ดูเพิ่มเติม! Chinese 2020-09-01 Asia
Full Scholarship Doctoral Degree China 2020-04-30 University of Science and Technology Beijing Computer Science and Technology, History of Science and Technology, Control Science ดูเพิ่มเติม! English 2020-09-01 Asia